Projects

2021

 1. Research grant nr UMO-2020/37/B/NZ6/01080
  The novel role of STAT1 in Vascular Smooth Muscle Cell and Macrophage common and –specific transcriptional responses that reflect onset and progression of atherosclerosis.
  2021-2024
  Project Leader: prof. Hans Bluijssen
  National Science Center

2020

 1. Research grant nr 7/2020
  Genome-wide characterization of immune responses in olfactory epithelial cells of COVID-19 patients as a measure of clinical outcome and treatment strategy
  2020
  Project Leader: prof. Hans Bluijssen
  Adam Mickiewicz University

2017

 1. Research grant - cooperation with Faculty of History
  Cattle-based agriculture in the Early and Middle Neolithic in the Polish lowlands - genetic and zooarchaeological characterization.
  2017-2020
  Project Leader: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
  Participant: prof. Joanna Wesoły
  National Science Center - abstract
 2. Research grant nr UMO-2016/23/B/NZ2/00623
  Characterization of a novel intracellular amplifier circuit that controls long-term responsiveness to type I and type II IFNs.
  2017-2020
  Project Leader: prof. Hans Bluijssen
  National Science Center

2016

 1. Research grant
  Environmental Factors in clear cell Renal Cell Carcinoma - Contribution of Ionizing Radiation to the development and progression of ccRCC.
  Project leader: prof. Joanna Wesoły
  National Science Center
 2. Research grant
  The cooperation/role of unphosphorylated and phosphorylated ISGF3 components in the regulation of ISG expression and viral protection. (Zrozumienie współdziałania/roli nieufosforylowanych i ufosforylowanych form komponentów wchodzących w skład kompleksu ISGF3 w regulacji ekspresji ISGs i obrony przed infekcjami wirusowymi.)
  Project Leader: mgr Hanna Nowicka
  National Science Center

2015

 1. Research grant nr UMO-2015/17/B/NZ2/00967
  Targeted inhibition of STATs and IRFs as a novel treatment strategy in cardiovascular disease.
  2016-2019.
  Project Leader: prof. Hans Bluijssen
  National Science Center
 2. Research grant ETIUDA 3 nr UMO-2015/16/T/NZ2/00055
  Porównawcza analiza strukturalno-funkcjonalna in silico białek STAT i IRF, w celu identyfikacji związków chemicznych, działających jako specyficzne inhibitory funkcjonalne.
  2015/2016.
  Project Leader: mgr Małgorzata Szeląg
  National Science Center
 3. Research grant ETIUDA 3 nr UMO-2015/16/T/ NZ3/00054
  Charakterystyka i biologiczne znaczenie odpowiedzi transkrypcyjnej indukowanej interferonem typu I zależnej od STAT2 lecz niezależnej od STAT1.
  2015/2016.
  Project Leader: mgr Katarzyna Błaszczyk
  National Science Center
 4. Polish-Taiwanese Joint Research Project
  Characterization of novel roles of STAT2 and STAT3 in type I IFN-mediated responses.
  2015-2016
  Project Leader: prof. H. Bluijssen
  International Exchange Grant

2014

 1. Research grant nr 2014/15/B/NZ2/00589
  Mechanistic insight in Transmembrane Protein (TMEM) deregulation and its contribution to ccRCC etiology.
  2015-2018
  Project leader: prof. Joanna Wesoły
  National Science Center
 2. Research grant nr UMO-2014/13/B/NZ9/02123
  Exploring genetic bases of innate and adaptive immune responses in chickens with next generation targeted DNA sequencing. (Wykorzystanie ukierunkowanego sekwencjonowania DNA następnej generacji do analizy genetycznych podstaw wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej u kur.)
  2015-2018
  Participant: prof. Joanna Wesoły.
  National Science Center
 3. Research grant
  Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn.
  02.2014-31.12.2015
  Participant: Joanna Wesoły
  National Heritage Board of Poland
 4. Analiza różnic na poziomie transkryptomu pomiędzy trzema podtypami molekularnymi raka jasnokomórkowego nerki u pacjentów z województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji genów kodujących białka transmembranowe.
  2014
  Project leader: mgr inż. T. Wrzesiński
  Human Capital Program
 5. Porównawcze modelowanie in silico białek STAT i IRF, jako nowe podejście do identyfikacji specyficznych związków chemicznych, działających jako inhibitory funkcjonalne.
  2014
  Project leader: mgr inż. Małgorzata Szeląg
  Human Capital Program

2013

 1. Research Grant No. 21280006
  Identification of novel biomarkers for development and progression of atherosclerosis.
  2013-2016
  Project Leader: prof. Hans Bluijssen
  International Visegrad Fund, Taiwan Joint Research Projects Program
 2. Research grant nr UMO-2013/11/B/NZ9/00783
  Synbiotics-activated TLR-signaling as a measure of improved immunity in chickens. (Szlak sygnalizacji TLR aktywowany synbiotykiem miarą poprawy parametrów odporności u kurcząt.)
  2014-2017
  Participant: Prof. H. Bluijssen
  National Science Center
 3. Research grant UMO-2013/11/B/NZ2/02569
  Całogenomowa charakteryzacja transkryptomów indukowanych interferonami typu I oraz identyfikacja nowych genów regulowanych przez interferon i ich funkcji w odpowiedzi antywirusowej.
  2014-2017
  Project Leader: prof. Hans Bluijssen
  National Science Center
 4. Research grant
  Poznanie genomu sosny kubryckiej celu zachowania jej populacji.
  2013-2016
  Participant: prof. Joanna Wesoły

  State Forests National Forest Holding
 5. Research grant
  Drugorzędowy dymorfizm płciowy u roślin dwupiennych. Przystosowanie ewolucyjne czy konsekwencja różnej strategii alokacji zasobów?
  2013-2016
  Participant: prof. Joanna Wesoły
  Ministry of Science and Higher Education

2012

 1. Research grant nr UMO-2012/07/N/NZ2/01359
  Teoretyczny model SH2-zależnej dimeryzacji białka STAT1 jako nowe narzędzie do identyfikacji specyficznych inhibitorów aktywności.
  2013-2016
  Project Leader: mgr inż. Małgorzata Szeląg
  National Science Center
 2. Research grant nr UMO-2012/07/B/NZ2/00115
  Poszukiwanie nowych genów oraz loci dla rozszczepów wargi i podniebienia w populacji polskiej - badanie asocjacyjne w skali całego genomu.
  2013-2016
  Participant: prof. Joanna Wesoły
  National Science Center
 3. Research grant nr UMO-2012/07/B/NZ1/02710
  Integracja sygnalizacji IFNγ i TLR zależna od STAT1 i IRF8: patofizjologiczna rola w chorobie naczyniowej.
  2013-2016
  Project Leader: prof. Hans Bluijssen
  National Science Center
 4. Research grant nr UMO-2012/05/N/NZ2/00635
  Transcriptome analysis within three subtypes of clear cell renal cell carcinoma cells by RNA sequencing method.
  2013-2016
  Project Leader: mgr inż. Tomasz Wrzesiński
  National Science Center

2011

 1. Research grant nr N N301 073140
  Characterisation and biological significance of STAT1-independent but STAT2-dependent type I IFN-mediated transcriptional responses.
  2011-2014
  Project Leader: prof. H. Bluijssen
  Ministry of Science and Higher Education
 2. Research grant nr IP2011 049371
  Pomiar stężenia markerów dysfunkcji śródbłonka w osoczu nowoczesnym narzędziem diagnostycznym i prognostycznym w leczeniu miażdżycy.
  2012-2014
  Project Leader: mgr inż. Krzysztof Sikorski

  Ministry of Science and Higher Education
 3. Polish-Taiwanese Joint Research Project
  Biological significance of type I IFN-mediated responses through STAT2-dependent, but STAT1-independent, signaling pathways.
  2011-2012
  Project Leader: prof. H. Bluijssen
  International Exchange Grant

2010

 1. International PhD Program
  From genome to phenotype; a multidisciplinary approach to functional genomics.
  2010-2014
  Participant: prof. H. Bluijssenwith project: Characterization and biological significance of IFN-mediated transcriptional responses through STAT2-dependent, but STAT1-independent, signaling pathways.
  Foundation for Polish Science
 2. Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa sfery B+R, wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, konkurs POIG 2.2
  Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych złożony przez konsorcjum NanoBioGeo
  2010-2014
  Local Coordinator and Contact Officer: prof. J. Wesoły
  Equipment Supervisor and Participant: prof. H. Bluijssen
  NanoBioGeo
 3. Research grant nr N N311 558640
  Analiza mutacji SNP w obrębie genów kandydujących związanych z nieswoistą i swoistą odpowiedzią immunologiczną u kur.
  2010-2013
  Participant: prof. J. Wesoły
  Ministry of Science and Higher Education
 4. Research grant nr N N311 623938
  Wpływ synbiotyku podanego in ovo na mechanizm odpowiedzi immunologicznej u kur.
  2010-2013
  Participant: prof. H. Bluijssen
  Ministry of Science and Higher Education
 5. Research grant nr N N302 016339
  Identification and characterization of specific STAT1 inhibitors as a novel strategy to treat atherosclerosis.
  2010-2013
  Project Leader: prof. H. Bluijssen
  Ministry of Science and Higher Education
 6. Grant promotorski
  Identyfikacja genów podatności pierwotnego nadciśnienia tętniczego - analiza genów kandydatów w populacji polskiej
  2010-2011
  Project leader: P. Uruski
  Ministry of Science and Higher Education
 7. Molekularne, prognostyczne i diagnostyczne markery odrzucenia przeszczepu nerek - analiza ekspresji i polimorfizmów.
  2010
  Project leader: mgr inż. K. Humińska
  Human Capital Program
 8. Wielofunkcyjny wpływ białek STAT na rozwój i progresję raka nerkowo-komorkowego.
  2010
  Project leader: mgr inż. E. Zodro
  Human Capital Program

2009

 1. Program FOCUS
  Wielofunkcyjność białek STAT w rozwoju i progresji raka miąższu nerki
  2009-2011
  Project Leader: prof. J. Wesoły
  Foundation for Polish Science

2008

 1. Research grant nr N N401 004035
  Imbalance between STAT1-mediated damaging and STAT3-mediated protective signals in chronic renal allograft vasculopathy.
  2008-2011
  Project Leader: prof. H. Bluijssen
  Ministry of Science and Higher Education
 2. Połączona analiza ekspresji genów STAT i SOCS oraz analiza haplotypowa jako miara przeżywalności przeszczepu nerek.
  2008
  Project leader: mgr A. Zujewska
  Human Capital Program

2007

 1. Research grant nr N N302331233
  Combined expression and haplotype analysis of STAT and SOCS genes as measure of renal transplant survival.
  2007-2010
  Project Leader: prof. J. Wesoły
  Ministry of Science and Higher Education