ETIUDA scholarships

We are happy to inform you that Małgorzata Szeląg and Katarzyna Błaszczyk have received PhD scholarships from NCN:

  • Małgorzata Szeląg “Porównawcza analiza strukturalno-funkcjonalna in silico białek STAT i IRF, w celu identyfikacji związków chemicznych, działających jako specyficzne inhibitory funkcjonalne”
  • Katarzyna Błaszczyk “Charakterystyka i biologiczne znaczenie odpowiedzi transkrypcyjnej indukowanej interferonem typu I zależnej od STAT2 lecz niezależnej od STAT1”