Exploring genetic bases of innate and adaptive immune responses in chickens with next generation targeted DNA sequencing

We are glad to inform you that prof. Wesoły is a participant in National Science Center grant

Research Grant nr UMO-2014/13/B/NZ9/02123. 2015-2018. Wykorzystanie ukierunkowanego sekwencjonowania DNA następnej generacji do analizy genetycznych podstaw wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej u kur. Exploring genetic bases of innate and adaptive immune responses in chickens with next generation targeted DNA sequencing. Participant: Prof. Joanna Wesoły.